Kraanwater in de horeca

kraanwater - Sourcy

Door de media aangespoord, zijn we overgestapt op het bestellen van een glas kraanwater bij de vraag: 'Kan ik alvast iets voor u inschenken' of 'Wat wilt u drinken?' Meestal gaat dat goed en steeds vaker komen we tegen dat daarvoor zelfs niets wordt gerekend. Soms wordt 50 cent of een euro per glas gevraagd. En natuurlijk: de horeca is er om wat te verdienen en om mensen een baan te geven.

Kraanwater is prima en het is beter voor ons milieu dan te drinken uit een flesje dat van hot naar her gesleept moet worden. Bovendien is het zeker zo gezond als bronwater.

Vandaag kwamen we met onze vraag op de koffie. Dat kraanwater dan Sourcy zou worden, werd ons al direct gemeld. Toen we dat weigerden en aangaven dat we best voor een glas kraanwater wilden betalen, kon het (bij Gods gratie) toch nog. Het water was prima. De bediening ook.

Bij het afrekenen wees ik op de twee Sourcy die op de rekening prijkten. Dat bleek niet anders te kunnen. En dát vind ik dan toch sneu.

- - -

Pagina geschreven 27-9-2019.