Pagina is nog in bewerking ...

Telefoontap

Het is normaal geworden om elke dag fragmenten van telefoongesprekken van anderen te moeten horen.

Op de fiets voorbijgaand hoorde ik een jongeman vanmiddag in zijn smartphone zeggen: 'Als iemand blij is, zal diegene gewilliger zijn om je te helpen.'


- - -

Pagina geschreven 29-9-2021.