Horeca anno 2019

Van stonden aan was dit voorjaar duidelijk dat in de horeca niet alleen de btw-verhoging met drie procent op de prijzen werd gelegd. 'Het is niet leuk meer', hoorde ik het bijna voorbije seizoen herhaaldelijk. Maar vervelender dan de prijsverhoging vind ik de achteruitgang in kwaliteit. Die zou niets met de btw te maken mogen hebben.

Wij gebruikten de horeca dit seizoen iets minder vaak. We namen met name wat vaker onze eigen lunch mee. We merkten dat het velen met ons zo vergaat. Tegelijk zagen we de horeca drukker zijn dan voorheen: de sector doet goede zaken!

Bij de jongens, 23-10-2019
'Bij de jongens', 23-10-2019
Mijn koffie vóór de eerste halve slok


Waar ik me dit jaar aan stoorde, is dat nu ook de betere horeca z'n toevlucht meent te moeten nemen tot nepslagroom, het spuitbusproduct waarin per 250 ml. maar 35 ml. room zit. Er zit ook nog te veel suiker in en met lachgas wordt het volume van het product verzevenvoudigd, reden waarom het meteen begint in elkaar te zakken. Op mijn vraag naar echte slagroom werd soms positief gereageerd, terwijl er toch nep kon worden geserveerd. Dat vind ik niet kunnen.
Een tweede punt van kritiek betreft de alsmaar kleiner wordende kopjes koffie. Vanmiddag in Hattem had ik anderhalve slok, mijn vrouw kreeg iets meer, zeg twee slokken. De koffie was lauw en ik heb het na de eerste halve slok laten omruilen voor hete koffie. Dat omruilen was geen probleem overigens. Ons werd gebak aangeprezen en we bestelden twee.
Nog zoiets: bestellingen worden zomaar in verschillende gangen afgeleverd. Toen een minuut na de koffie het eerste gebakje kwam, meenden we dat voor het andere, van een andere soort, een volgende ronde zou volgen. Dat bleek niet het geval en we lieten het er maar bij. Je kunt ook niet aan de gang blijven. Bij de jongens, 23-10-2019

- - -

Pagina geschreven 23-10-2019.